Informació a l’usuari

Masia Can Rodon, com a Responsable del Tractament de dades personals, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades personals (RGPD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

Contacte

Nom comercial: MASIA CAN RODON
Nom empresa: Llopoma S.L
CIF: B62278650
Domicili social: Avda Pare Jaume Català, 19 Cabrera de Mar 08349
Telèfon: 937 506 445
Email: masiacanrodon@hotmail.com

Principis clau

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 • Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.
 • Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
 • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferits fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

Recollida i tractament de les seves dades personals

Les tipus de dades que se sol·liciten i tracten són:

 • Dades de caràcter identificatiu, de característiques personals i de circumstàncies socials.
 • Dades econòmiques, en el seu cas.

També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la secció “Ús de cookies” més endavant.

Sempre que sol·licitem les seves Dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

 • Proporcionar informació sobre els nostres productes i serveis.
 • Prestar els nostres serveis.
 • Respondre a les seves consultes i sol·licituds.

Legitimitat

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals poden processar-se si:

 • Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • És necessari per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.
 • Amb aquest tractament, busquem un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat. Aquest interès legítim se li comunicarà degudament en l’avís de privacitat relacionat amb aquest tractament en particular.
 • És requerit per la llei

Els seus drets

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

 • Saber si tractem les seves dades personals.
 • Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l’Article 15.1 del RGPD.
 • Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets d’acord amb l’Article 16 del RGPD.
 • Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 del RGPD.
 • Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 del RGPD.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 del RGPD.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a exercir els seus drets pot enviar-nos una comunicació a masiacanrodon@hotmail.com