presentacio-de-plats-consells-i-tecniques-per-a-captivar-als-comensals-masia-can-rodon

Sobre l'autor: Masia Can Rodon

La presentació de plats té un paper fonamental en la gastronomia actual. Des dels elements essencials de l’emplatat fins a les diferents maneres de muntar un plat i les regles de composició, descobreix com captivar a través de la vista. Explora tècniques d’emplatat simètric, asimètric, rítmic i en diferents formes geomètriques. Aprèn la regla E.O.P.F. per a aconseguir harmonia en l’emplatat. A més, descobreix tècniques per a plats gurmet i com utilitzar el color i la textura per a augmentar el seu atractiu visual. Crea presentacions de plats irresistibles!

Elements essencials de l’emplatat

La composició bàsica d’un plat és fonamental per a aconseguir una presentació atractiva. La combinació adequada dels diferents elements en el plat és essencial per a crear harmonia visual i ressaltar els sabors dels aliments. Alguns dels elements que hem de tenir en compte són:

Composició bàsica

  • L’element principal: és el punt focal del plat, pot ser una proteïna o ingredient estrella.
  • La guarnició: acompanya a l’element principal i pot ser una salsa, una amanida o un acompanyament que complementi el sabor i la presentació del plat.

Tècniques bàsiques d’emplatat

  • Col·locació acurada dels aliments: és important distribuir els aliments de manera equilibrada en el plat, evitant amuntegaments i creant un aspecte ordenat.
  • Utilització de motlles o cèrcols d’emplatat: aquests utensilis permeten donar forma als aliments i aconseguir presentacions més elaborades i atractives.

Elements decoratius

La decoració juga un paper fonamental en la presentació de plats. Aquests elements no sols aporten bellesa visual, sinó que també poden realçar els sabors i textures del plat. Algunes opcions poden ser:

  • Herbes fresques: s’utilitzen com a tocs decoratius i aromàtics.
  • Flors comestibles: brinden color i elegància a les preparacions.
  • Pols d’aliments: es pot utilitzar pols d’herbes, espècies o vegetals per a agregar textura i sabor al plat.

La presentació de plats és un aspecte que no hem de descurar, ja que impacta la percepció i el gaudi del menjar. Amb una adequada composició, tècniques d’emplatat i elements decoratius, podem elevar l’experiència gastronòmica i captivar als nostres comensals.

Maneres d’emplatar

Emplatat simètric

L’emplatat simètric és una tècnica que busca equilibrar visualment els elements en el plat. Es crea una harmonia mitjançant la disposició simètrica dels ingredients, creant una sensació d’ordre i pulcritud. Aquest tipus d’emplatat és ideal per a plats clàssics i elegants, on la precisió i la simetria són fonamentals per a aconseguir una presentació estèticament agradable.

Emplatat asimètric

Contrari a l’emplatat simètric, l’emplatat asimètric busca crear composicions més naturals i orgàniques. Es juga amb la disposició desigual dels ingredients, generant una sensació de moviment i dinamisme en el plat. Aquest estil d’emplatat és ideal per a plats moderns i creatius, on es busca transmetre una sensació d’espontaneïtat i sorpresa en la presentació.

Emplatat rítmic

L’emplatat rítmic utilitza línies i formes corbes per a generar un efecte visual harmoniós i fluid en el plat. Es busca crear una sensació de moviment i ritme a través de la disposició dels ingredients. Aquest tipus d’emplatat és ideal per a plats que requereixen transmetre energia i dinamisme, com a plats d’alta cuina contemporània.

Emplatat en escala

L’emplatat en escala consisteix a jugar amb la grandària i proporció dels ingredients per a crear profunditat i jerarquia en el plat. S’utilitzen ingredients de diferents grandàries, col·locant els més petits en la part davantera i els més grans en la part posterior. Això genera una sensació de perspectiva visual que aporta interès i dinamisme a la presentació.

Emplatat circular

L’emplatat circular es basa a distribuir els ingredients al voltant del plat seguint una forma circular. Es busca generar un punt focal en el centre, al voltant del qual es disposen els altres elements. Aquest estil d’emplatat és ideal per a ressaltar ingredients principals i crear una presentació ordenada i elegant.

Emplatat en diferents formes geomètriques

L’emplatat en diferents formes geomètriques es basa a utilitzar motlles o utensilis per a donar forma als ingredients. Pot ser quadrat, rectangular, triangular, entre altres. Aquesta tècnica permet crear plats visualment impactants i originals, desafiant les formes convencionals de presentació. És ideal per a plats creatius i avantguardistes.

presentacion-de-platos-consejos-y-tecnicas-para-cautivar-a-los-comensales-1
presentacion-de-platos-consejos-y-tecnicas-para-cautivar-a-los-comensales-2
presentacion-de-platos-consejos-y-tecnicas-para-cautivar-a-los-comensales-3

Regles de composició

La presentació de plats no sols es tracta de la disposició dels elements en el plat, sinó d’aconseguir una composició visualment agradable i equilibrada. A continuació, s’esmenten algunes regles de composició que poden guiar el procés d’emplatat.

Regla E.U.P.F.

La regla E.U.P.F. (Equilibri, Unitat, Proporció i Focus) és una eina útil per a dissenyar composicions equilibrades en el plat.

Equilibri:

Es busca un equilibri visual en el plat distribuint els elements de manera uniforme. Els colors, formes i grandàries han de ser harmoniosos i complementar-se entre si.

Unitat:

La unitat es refereix a la cohesió dels elements en el plat. Es busca que tots els components s’integrin visualment, respectant una temàtica o estil determinat.

Proporció:

La proporció és important per a mantenir una harmonia visual. Els elements han de tenir grandàries proporcionals entre si i en relació amb el plat en el seu conjunt.

Focus:

El focus és el punt d’atenció principal en el plat. Es pot aconseguir a través d’un element destacat o mitjançant la disposició estratègica dels components.

Composició asimètrica

La composició asimètrica consisteix a col·locar els elements de manera desequilibrada però harmoniosa. No se segueix una disposició simètrica, la qual cosa li dona una sensació dinàmica al plat.

Composició triangular

La composició triangular es basa en la disposició dels elements formant un triangle imaginari en el plat. Aquest tipus de composició és visualment atractiva i estableix un equilibri visual.

Punto focal en l’emplatat

Establir un punt focal en l’emplatat permet dirigir l’atenció del comensal cap a un element específic. Pot aconseguir-se mitjançant l’ús de colors cridaners, contrastos o la ubicació estratègica d’uns certs components.

Maneres de presentar els elements del plat

La presentació dels elements del plat juga un paper important en la composició. Els ingredients poden ser disposats en capes, apilaments o entrellaçats per a agregar interès visual i textural.

Tècniques per a plats gurmet

Alta cuina i plats gurmet

L’alta cuina es distingeix pel seu nivell de sofisticació i creativitat en la presentació de plats. Els plats gurmet combinen sabors exquisits, ingredients de qualitat i una presentació impecable. Els xefs utilitzen tècniques innovadores per a sorprendre els comensals i brindar-los una experiència culinària única.

Ús del color i textura

L’ús del color i la textura és fonamental en la presentació de plats gurmet. Els colors vibrants i contrastants poden realçar visualment els aliments i estimular l’apetit. A més, la textura juga un paper important, ja sigui cruixent, suau o cremosa, afegint varietat i profunditat a l’experiència gastronòmica.

Presentació de plats amb efecte visual

En la presentació de plats gurmet, es busca generar un efecte visual impactant que desperti l’interès i l’admiració dels comensals. Això s’aconsegueix a través de tècniques com la utilització d’escumes, gelatines, esferificacions i microvegetals. Aquests elements decoratius creen un contrast de formes i textures que fan que els plats siguin visualment atractius.

Creativitat en la presentació de plats

La creativitat juga un paper clau en la presentació de plats gurmet. Els xefs busquen constantment noves maneres de sorprendre els comensals a través de combinacions inusuals d’ingredients, presentacions innovadores i tècniques avantguardistes. La presentació es converteix en una forma d’expressió artística, on cada plat és una obra mestra única.

Leave A Comment